Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr en fordypning innenfor området Europa. Emnet gir en dypere innsikt i problemstillinger fra emne SOSANT1100 – Regional etnografi: Jordens folk og kulturelt mangfold (nedlagt).

Hva lærer du?

Emnet skal gi viktig regionalkunnskap for studenter innenfor bachelorgraden i sosialantropologi, men også for studenter som ønsker fokusert regionalkunnskap i forbindelse med studier innen andre fagretninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Privatister har adgang til emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnene bygger på SOSANT1100 – Regional etnografi: Jordens folk og kulturelt mangfold (nedlagt) og det forventes at studentene har kompetanse tilsvarende dette emnet.

Overlappende emner

SOSANT11xx gir 5 sp reduksjon mot SOSANT1101, men man kan søke om å få beholde sp dersom man tar en annen regionalfordypning enn man hadde fra før.

Undervisning

Det gis forelesninger over et halvt semester.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Gyldig undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre (eller oppmelding til eksamen som privatist) er et krav for å avlegge eksamen i henhold til §7.1.3 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Vurderingen består av en tre timers skoleeksamen etter avsluttet undervisning i slutten av semesteret.

Privatister har samme eksamensform som ordinære studenter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En student kan fremstille seg til eksamen i dette emnet inntil tre ganger. Studenten anses å ha fremstilt seg til eksamen dersom hun/han ikke har trukket eksamensmeldingen sin i StudentWeb innen en gitt frist.

NB! Eksamen gis kun når det tilbys undervisning i emnet (med ujevne mellomrom).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet gis med ujevne mellomrom.

Eksamen

Eksamen arrangeres samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info