Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSANT1131 - Høst 2005

NB! Det er nye rutiner for å få begrunnelse på karakter! Se Begrunnelser og klager på karakter

16. nov. 2005 21:09

Forelesningen 27.10 er avlyst grunnet sykdom. Se emnets undervisningsplan for mer informajson om forelesningsrekken.

26. okt. 2005 18:58