Pensum/læringskrav

SOSANT1200 Former for ulikhet: Maktforhold og sosiale hierarkier

Bøkene/monografiene er å få kjøpt på amazon.com og AbeBooks.com. Akademika har også noen eksemplarer. I tillegg skal de fleste bøker/monografier kunne lånes på biblioteket.

Kompendium selges hos Kopiutsalget. Gyldig semesterkort må fremvises.

Pensumbøker/monografier:

@ Green, Linda: Fear as a Way of Life: Mayan Widows in Rural Guatemala, 1999. New York: Columbia University Press. (170 sider).

@ Martinez-Alier, Verena: Marriage, Class and Colour in Nineteenth-Century Cuba: A Study of Racial Attitudes and Sexual Values in a Slave Society, 1989. Ann Arbor: University of Michigan Press. (135 sider).

@ Weiner, Annette B.: The Trobrianders of Papua New Guinea, 1988. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc. (167 sider).

@ Yanagisako, Sylvia J.: Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy, 2002. Princeton: Princeton University Press. (200 sider).

Artikler i kompendium:

Barth, Fredrik: "Introduction" i Fredrik Barth (ed.): Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, 1969. Oslo: Universitetsforlaget. Sidene 9 - 38.

Comaroff, John and Jean Comaroff: "Of Totemism and Ethnicity" i J. and J. Comaroff: Ethnography and the Historical Imagination, 1992. Boulder: Westview Press. Sidene 49-67.

Moore, Henrietta L.: "Whatever Happened to Women and Men? Gender and other Crises in Anthropology" i H.L. Moore (ed.): Anthropological Theory Today, 1999. Cambridge: Polity Press. Sidene 151-171.

Rosaldo, Michelle Zimbalist: "Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview" i M.Z Rosaldo & L.Lamphere (eds.): Woman, Culture, and Society, 1974. Stanford: Standford University Press. Sidene 17 - 42.

Sanjek, Roger: "The Enduring Inequalities of Race" i S.Gregory & R. Sanjek (eds.): Race, 1994. New Brunswick: Rutgers University Press. Sidene 1-17.

Waldrop, Anne: "Dalit Politics in India and New Meanings of Caste" i Forum for Development Studies, No.2, 2004. Sidene 275-305.

Weber, Max: "'Makt og herredømme'. 'Overgangsformer' og 'Herredømme gjennom organisasjon’. 'Legitimitetsgrunnlag'" i Max Weber: Makt og Byråkrati: Essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier, utvalg og innledning ved Egil Fivelsdal, 1971. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Sidene 73-81 og 86-88 .

Østerberg, Dag: "Herredømme og kontroll" i Dag Østerberg: Sosiologiens nøkkelbegreper og deres opprinnelse, 1977. Oslo: J.W. Cappelens Forlag. Sidene 92-98.

Publisert 29. mars 2012 07:55 - Sist endret 27. apr. 2012 16:29