Semesterside for SOSANT1200 - Vår 2004

Orienteringsmøte For dere som skal fortsette med sosialantropologi høsten 2004, vil det bli avholdt orienteringsmøte den 25.05. kl. 12.15 i aud. 1, ES.

4. mai 2004 02:00

Gi oss tilbakemelding- send inn evalueringsskjema! For å kunne gi et best mulig tilbud i framtiden er vi avhengig av at dere som studenter gir tilbakemelding på hvordan dere opplever undervisningen på emnet. Vi ber dere derfor om å avsette 2 minutter for å svare på evalueringsskjemaet som du finner her

Du bruker ditt vanlige UiO brukernavn og passord.

Vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å besvare evalueringsskjemaet slik at besvarelsene i størst mulig grad fremstår som reperesentative for studentene på emnet.

Frist for tilbakemelding er 01.06.

Takk for hjelpen!

3. mai 2004 02:00