Semesterside for SOSANT1200 - Vår 2007

Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver: På websiden for bachelorprogrammet er det nå lagt ut et dokument som gir praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver. Dokumentet omhandler blant annet skriveprosessen, bruk av kilder og litteraturhenvisninger. Se lenken Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver under "Eksamen" på websiden for bachelorprogrammet.

4. mai 2007 14:23

Eksamensresultater fra skoleeksamen i SOSANT1200 er registrert inn i datasystemet og vil bli tilgjengelige i StudentWeb i løpet av arbeidsdagen (fredag).

30. mars 2007 16:54

Pensum til skoleeksamen våren 2007 er følgende deler av pensumet:

2 monografier: A. Weiner The Trobrianders of Papua New Guinea (hele boken) S. Yanagisako Producing Culture and Capital (hele boken)

Tekster i kopisamlingen: M. Weber, utdragene fra Makt og bråkrati D. Østerberg, utdraget fra Sosiologiens nøkkelbegreper og deres opprinnelse M. Rosaldo, hennes "Woman, Culture and Society: A Theoretical Overview", H. Moore, hennes kapittel "Whatever happened to Women and Men? Gender and Other Crises in Anthropology"

5. jan. 2007 14:31