Praktiske råd og retningslinjer for …

Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver: På websiden for bachelorprogrammet er det nå lagt ut et dokument som gir praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver. Dokumentet omhandler blant annet skriveprosessen, bruk av kilder og litteraturhenvisninger. Se lenken Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver under "Eksamen" på websiden for bachelorprogrammet.

Publisert 4. mai 2007 14:23 - Sist endret 15. feb. 2011 17:45