Pensum/læringskrav

Former for ulikhet: Maktforhold og sosiale hierarkier (SOSANT1200)

@ Bøker som kan lånes på biblioteket eller som må kjøpes hos Akademika eller i annen bokhandel.

Monografier:

@Weiner, Annette B.: The Trobrianders of Papua New Guinea, 1988. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc. (167 sider).

@Yanagisako, Sylvia J.: Producing Culture and Capital: Family Firms in Italy, 2002. Princeton: Princeton University Press. (200 sider).

@Martinez-Alier, Verena : Marriage, Class and Colour in Nineteenth-Century Cuba: A Study of Racial Attitudes and Sexual Values in a Slave Society, 1989. Ann Arbor: University of Michigan Press. (135 sider).

@Green, Linda: Fear as a Way of Life: Mayan Widows in Rural Guatemala, 1999. New York: Columbia University Press. (170 sider).

Artikler i kompendie:

Weber, Max: “Makt og herredømme. Overgangsformer” og ”Herredømme gjennom ’organisasjon’. Legitimitetsgrunnlag”, i Weber Makt og Byråkrati: Essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier, utvalg og innledning ved Egil Fivelsdal, 1971. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Sidene 73-81 og 86-88 .

Østerberg, Dag: ”Herredømme og kontroll”, i Østerberg Sosiologiens nøkkelbegreper og deres opprinnelse, 1977. Oslo: J.W. Cappelens Forlag. Sidene 92-98.

Rosaldo, Michelle Zimbalist: “Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview” i M.Z.Rosaldo and L.Lamphere (eds.) Woman, Culture, and Society, 1974. Stanford: Standford University Press. Sidene 17 - 42.

Moore, Henrietta L.: “Whatever Happened to Women and Men? Gender and other Crises in Anthropology”, i H.L. Moore (ed.) Anthropological Theory Today , 1999. Cambridge: Polity Press. Sidene 151—171.

Barth, Fredrik : “Introduction” i Fredrik Barth (ed.) Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Ethnic Difference, 1969. Oslo: Universitetsforlaget. Sidene 9 - 38.

Comaroff, John and Jean: “Of Totemism and Ethnicity” i J. and J. Comaroff Ethnography and the Historical Imagination, 1992. Boulder: Westview Press. Sidene 49-67.

Sanjek, Roger: “The Enduring Inequalities of Race” i S.Gregory and R. Sanjek (eds.) Race, 1994. New Brunswick: Rutgers University Press. Sidene 1-17.

Waldrop, Anne: “Dalit Politics in India and New Meanings of Caste”, Forum for Development Studies, No.2, 2004. Sidene 275-305.

Publisert 24. okt. 2006 11:28 - Sist endret 15. jan. 2007 14:06