Vi beklager at mange studenter …

Vi beklager at mange studenter gikk glipp av forelesning 3.9. Forelesningen fant sted i Auditorium 7 ES, men skulle i følge siste oppdatering på nettsiden vært holdt i Aud. 3 Helga Engs hus. Misforståelsen er SAIs ansvar, og vi vil tilby en ekstra-forelesning i forbindelse med en seminargruppe. Studenter som ønsker å delta bes melde sin interesse til seminarleder Andre Vågan på neste seminar, eller på tlf 22 85 49 96 for de som ikke følger seminarrekken. Tid og sted for ekstra-forelesning fastsettes i Uke 37, utfra når de fleste studentene har anledning til å møte.

Forelesningsrekken går ellers som normalt. Uke 37 (10.9) legges forelesning til Aud. 3 Helga Engs hus, og Arne Kalland foreleser. Deretter går forelesningene i Eilert Sundts hus, men i Aud 6., og ikke i Aud. 7 som tidligere annonsert

Published Sep. 3, 2003 2:00 AM - Last modified Mar. 5, 2004 5:35 PM