Semester page for SOSANT1300 - Autumn 2003

Pensum til skoleeksamen i SOSANT1300 (7. oktober) er følgende:

  • alle ARTIKLER som er oppført i detaljert undervisningsplan fram til uke 41, se undervisningsplan
  • EN AV DE TO selvvalgte monografiene

Sep. 30, 2003 2:00 AM

Førstkommende forelesning Uke 38, 17/9 vil finne sted i Auditorium 6, Eilert Sundts hus klokken. Umiddelbart etterpå (dvs. 10.15) gis en times ekstraforelesning for de som gikk glipp av annen forelesning, med fokus på Karl Polanyi.

Sep. 16, 2003 2:00 AM

Vi beklager at mange studenter gikk glipp av forelesning 3.9. Forelesningen fant sted i Auditorium 7 ES, men skulle i følge siste oppdatering på nettsiden vært holdt i Aud. 3 Helga Engs hus. Misforståelsen er SAIs ansvar, og vi vil tilby en ekstra-forelesning i forbindelse med en seminargruppe. Studenter som ønsker å delta bes melde sin interesse til seminarleder Andre Vågan på neste seminar, eller på tlf 22 85 49 96 for de som ikke følger seminarrekken. Tid og sted for ekstra-forelesning fastsettes i Uke 37, utfra når de fleste studentene har anledning til å møte.

Forelesningsrekken går ellers som normalt. Uke 37 (10.9) legges forelesning til Aud. 3 Helga Engs hus, og Arne Kalland foreleser. Deretter går forelesningene i Eilert Sundts hus, men i Aud 6., og ikke i Aud. 7 som tidligere annonsert

Sep. 3, 2003 2:00 AM