Semester page for SOSANT1300 - Autumn 2011

Merk at alle seminarene er flyttet fra uke 46 til uke 43 (undervisningsplanen er oppdatert).

Oct. 3, 2011 4:15 PM

Seminar 2 og 5 er avlyst pga lavt oppmøte. De det gjelder har fått beskjed om dette på e-post.

Sep. 15, 2011 12:36 PM

Pensumlista: Flere sider av artikkelen til Pfaffenberger er falt ut av kompendiet. Artikkelen er nå tilgjengelig som PDF-fil, se under overskriften "Online artikler" i pensumlista.

Sep. 12, 2011 5:30 PM