Pensum/læringskrav høsten 2014

SOSANT 1300 Antropologiske perspektiver på økonomi og materielt liv

Pensum finnes i sin helhet som bøker, kompendium og online artikler.

Bøkene/monografiene er å få kjøpt på amazon.co.uk og AbeBooks.com. Akademika har også noen eksemplarer. I tillegg skal de fleste bøker/monografier kunne lånes på biblioteket.

Kompendium selges hos Kopiutsalget. Husk at gyldig semesterkort må fremvises. Instituttet bestiller kompendiet før semesterstart, til et forventet antall studenter. Viser det seg at vi har bestilt for få kompendier, kan vi bestille flere. En slik re-bestilling må gjøres tidlig i semesteret. Merknad: Tekstene i kompendiet må klareres før kopiering, en prosess som tar tid. Av den grunn er det dessverre ikke mulig å re-bestille kompendiet nært opp til eksamen.

Bøker

@ Mauss, Marcel (1995): Gaven. Oslo: Cappelen, Cappelens Upopulære Skrifter. Kapittel 1, 2 og 4 er pensum.

@ Hann, Chris and Keith Hart: Economic anthropology. Cambridge: Polity; 1 edition (March 28, 2011). Paperback: 208 pages.

@ Parker Shipton (1989): Bitter Money: cultural economy and some African meanings of forbidden commodities. American Ethnological Society Monograph Series, No. 1, Washington, D.C.: American Anthropological Association. Paperback 102 sider

@ Mintz, Sidney (1985): Sweetness and power: The place of sugar in modern history. New York: Viking. (274 sider). FINNES SOM KOMPENDIUM I KOPITSALGET.

 

Tekster i kompendium

Alexander, Catherine: "Privatization: jokes, scandal, and absurdity in a time of rapid change", in Karen Sykes (ed.) Ethnographies of moral reasoning. Living paradoxes of a Global Age. Palgrave Macmillan (December 23, 2008). Sidene 43-67.

Barth, Fredrik: "Økonomiske sfærer i Darfur." i Thomas Hylland Eriksen (red.): Sosialantropologiske grunntekster, 1996. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Sidene 361-381 (20 sider).

Bloch, Maurice og Jonathan Parry: "Introduction: Money and the Morality of Exchange." i Thomas Hylland Eriksen (red.): Introduction: Sosialantropologiske grunntekster, 1996. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Sidene 455-487 (33 sider).

Caldeira, Teresa: "Fortified Enclaves: The New Urban Segregation", Public Culture, 8 (2),1996. Sidene 303-328 (25 sider).

Dolan, Catherine (2008): "Arbitrating risk through moral values: the case of Kenyan fairtrade", in Geert De Neve, Luetchford Peter, Jeffrey Pratt, Donald C. Wood (ed.) Hidden Hands in the Market: Ethnographies of Fair Trade, Ethical Consumption, and Corporate Social Responsibility. Research in Economic Anthropology, Volume 28. Emerald Group Publishing Limited, pp.271-296.

Kopytoff, Igor: "The Cultural Biography of Things", i A. Appadurai (ed.): The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, 1986. Cambridge: Cambridge University Press. Sidene 64-91 (28 sider).

Malinowski, Bronislaw: "The Essentials of the Kula", i B. Malinowski: Argonauts of the Western Pacific, 1961[1922]. New York: E.P.Dutton. Sidene 81-104 (24 sider).

Meillassoux, Claude: "From reproduction to production. A Marxist approach to economic anthropology", Economy and society, vol  1, issue 1, 1972. Sidene 93-105.

Melhuus, Marit: "Kultur, bytte og makt: sæd og egg- på norsk", Norsk Antropologisk Tidsskrift, vol .11(3), 2000. Oslo: Universitetsforlaget. Sidene 161-181 (21 sider).

Meyer, Birgit: "Commodities and the Power of Prayer: Pentecostalist Attitudes towards Consumption in Contemporary Ghana" i J. Xavier og R. Rosaldo (eds.): The Anthropology of Globalization, 2002. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. Sidene 247-267 (24 sider).

Ong, Aihwa: "The Production of Possession: Spirits and the Multinational Corporation in Malaysia", American Ethnologist, 15 (1),1988. Sidene 28-41 (14 sider).

 

Online artikler

Cahn, P.S 2008. "Consuming Class: Multilevel Marketers in Neoliberal Mexico", Cultural Anthropology 23(3): 429-452 (21 sider). onlinelibrary.wiley.com

Ferguson, James, 2003, “Stillborn chrysalis: reflections on the fate of national culture in neoliberal Zambia”, I Global Networks 3, 3 271–297 (26 sider). onlinelibrary.wiley.com

Geissler, P. W.: "Transport to where?'" i Journal of Cultural Economy, 4: 1, pp 45- 64, 2011. Taylor & Francis online

Lien, Marianne E. 2000 Imagined cuisines: ‘nation’ and ‘market’ as organising structures in Norwegian food marketing. In: Peter Jackson, Michelle Lowe, Daniel Miller and Frank Mort. Commercial Cultures. Oxford: Berg, pp. 153-175 (22 sider). Last opp PDF

Mills, Mary Beth: "Contesting the Margins of Modernity: Women, Migration, and Consumption in Thailand", American Ethnologist, 24(1),1997. Sidene 37-61 (25 sider). jstor.org

Polanyi, Karl (1944 [2001]: The Great Transformation. Boston: Beacon Press: Kap. 5 og 6, sidene 59-81 (22 sider).  E-bok

Prince, Ruth J.: "HIV and the Moral Economy of Survival in an East African City", Medical Anthropology Quarterly 26(4):534--‐556; 2012.  Wiley online Library

Tsing, Anna: "Sorting out commodities. How capitalist value is made through gifts", HAU: Journal of Ethnographic Theory, 2013, 3(1):21-43. HAU online

Waldby, Catherine and Melinda Cooper: "From reproductive work to regenerative labour: The female body and the stem cell industries", Feminist Theory 2010 11: 3. sagepub.com

Zaloom, Caitlin (2004): “The Productive Life of Risk”, Cultural Anthropology, 19 (3) 365-391 (26 sider). anthrosource.net

Vedr online artikler:

Dersom man ønsker å laste ned tekstene hjemmefra, må en være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient. Bruk denne lenka: https://vpn2.uio.no/+CSCOE+/logon.html

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet, hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten.

Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Published Apr. 30, 2014 2:55 PM - Last modified Aug. 20, 2014 3:40 PM