Semester page for SOSANT1300 - Spring 2010

Sensur på hjemmeeksamen SOSANT1300 kandidatnr. 351-381 er nå (1. juni) tilgjengelig i StudentWeb.

June 1, 2010 3:30 PM

Sensur på hjemmeeksamen i SOSANT1300:Sensur for kandidatene 252-348 skal nå (31. mai) være tilgjengelig i StudentWeb. Grunnet dataproblemer og tre helligdager/offentlige høytidsdager i sensurperioden, vil sensur for kandidatene 351-381 foreligge senest 3. juni.

May 31, 2010 3:48 PM

Informasjon om utlevering og innlevering av eksamen i Fronter: Utlevering av eksamensoppgaver og innlevering av besvarelse til hjemmeeksamen i SOSANT1300 foregår i Fronter: i emnets "Fellesrom 2010", i mappen "Hjemmeeksamen SOSANT1300 V-10".

  • Utlevering av eksamensoppgaver: på dagen for utlevering av eksamensoppgavene, blir oppgavene tilgjengelige på emnets semesterside på web og i Fronter-innleveringsmappen "Innlevering av ordinær hjemmeeksamen i SOSANT1300, 10. mai 2010" som er en undermappe til mappen "Hjemmeeksamen SOSANT1300 V-10" i emnets fellesrom.


  • Innlevering av besvarelse til hjemmeeksamen: besvarelsen til hjemmeeksamen skal leveres i Fronter-innleveringsmappen "I nnlevering av ordinær hjemmeeksamen i SOSANT1300, 10. mai 2010" som er undermappe til "Hjemmeeksamen SOSANT1300 V-10" i emnets fellesrom.
  • I tillegg skal ett identisk papireksemplar av besvarelsen, sam...
May 3, 2010 7:38 PM