Pensum/læringskrav høsten 2013

SOSANT1400 Symbolbruk og erkjennelsesformer

Bøkene/monografiene er å få kjøpt på amazon.com og AbeBooks.com. Akademika har også noen eksemplarer. I tillegg skal de fleste bøker/monografier kunne lånes på biblioteket.

Pensum består kun av bøker.

Pensumbøker:

@ Richards, Audrey: Chisungu. A girl's initiation ceremony among the Bemba of Zambia, 1982. London: Routledge.

@ Tuzin, Donald: The cassowary's revenge. The life and death of masculinity in a New Guinean society, 1997. Chicago: The University of Chicago Press.

@ Lambek, Michael (ed.): A reader in the anthropology of religion, 2008, 2nd Edition. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. FØLGENDE KAPITLER ER PENSUM

  2. Durkheim: Elementary Forms etc
  3. Weber: The Protestant Ethic etc
  4. Geertz: Religion as a Cultural System
11. Evans-Pritchard: The Problem of Symbols
12. Ortner: Key symbols
14. Malinowski: Myth in Primitive Psychology
16. Douglas: Land Animals etc
23. Viveiros de Castro: Cosmological Deixis etc
24. Lienhardt: The Control of Experience
26. Turner: Liminality and Communitas
20. Kelly: Witchcraft etc
22. Gell Closure etc
25. Tambiah: Form and Meaning
29. Obeyesekere: Medusa’s Hair
32: Bloch Disconnection etc
33. Rappaport: Enactments etc
36. Comaroff: The Colonization etc
37. Harding: Convicted by the Holy Spirit

Publisert 26. apr. 2013 14:34 - Sist endret 13. mai 2013 16:07