Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 2. desember kl. 12:00

Innleveringsfrist: 5. desember kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Obligatorisk aktivitet: Muntlig presentasjon basert på minifeltarbeid, feltnotater og analyse av disse. Minifeltarbeid gruppevis i uke 40. Muntlig presentasjon på 10 minutter i forelesning i uke 44.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 23:14