Beskjeder

Publisert 17. juni 2005 17:50

Eksamensresultater: Sensur på SOSANT1400 del 1 utsatt skoleeksamen, er nå lagt ut på emnets semesterside under Eksamen og vurderingsformer.

Publisert 16. juni 2005 13:34

Eksamensresultater: Sensur på SOSANT1400 del 2 ordinær hjemmeeksamen og på SOSANT1400P privatisteksamen del 2 ordinær hjemmeeksamen, er nå lagt ut på emnets semesterside under Eksamen og vurderingsformer.

Publisert 24. mai 2005 23:49

Nytt sted for innlevering av hjemmeeksamen i SOSANT1400: grunnet plassmangel i forbindelse med fakultetets gjennomføring av skoleeksamener, flyttes innlevering av hjemmeeksamen fredag 27. mai fra auditorium 1 i Eilert Sundts hus til Ragnar Frisch' auditorium i gamle Ullevål kino (ved Trikkesløyfa).

Publisert 18. apr. 2005 02:00

Seminargruppe 3: Møtet 29.4 flyttes til onsdag 27.4, kl. 14.15-16.00, rom 504, ES.

Publisert 6. apr. 2005 02:00

Seminargruppe 6 (mandager, kl. 12.15-14.00): Siste møte flyttes fra 25.4 til 18.4, samme sted og tidspunkt.

Publisert 9. feb. 2005 01:00

Seminargruppe 3, v/ Rune Flikke, fredager kl. 14.15-16, flyttes permanent fra Seminarrom 3 Ullevål kino til seminarrom 220 Eilert Sundts hus.

Publisert 3. feb. 2005 01:00

Seminargruppe 3, v/ Rune Flikke, fredager kl. 14.15-16, flyttes fra Seminarrom 3 Ullevål kino til selve auditoriet på Ullevål kino fredag 4. februar. Informasjon om nytt sted for møtene utover annonseres senere.