Nytt sted for innlevering av …

Nytt sted for innlevering av hjemmeeksamen i SOSANT1400: grunnet plassmangel i forbindelse med fakultetets gjennomføring av skoleeksamener, flyttes innlevering av hjemmeeksamen fredag 27. mai fra auditorium 1 i Eilert Sundts hus til Ragnar Frisch' auditorium i gamle Ullevål kino (ved Trikkesløyfa).

Publisert 24. mai 2005 23:49 - Sist endret 17. juni 2005 17:51