Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

9. mars

Eksamensordning

skoleeksamen

23. mars kl. 09:00 (3 timer).

Privatister skal sitte i Idrettsbygningen, sal 3

hjemmeeksamen

16. mai til  23. mai

Utlevering av eksamensoppgaver: tirsdag 16. mai, kl. 12:00, AUD1, Eilert Sundts hus.

Innlevering av besvarelser: tirsdag 23. mai, kl. 13:00, AUD1, Eilert Sundts hus.

Eksamensordning

skoleeksamen

8. juni kl. 09:00 (3 timer).

utsatt eksamen kun for de som har fått innvilget søknad. For reglement se forskrift og våre nettsider: http://www.sv.uio.no/studier/eksamen/utsatteksamen.html

hjemmeeksamen

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Kunngjøring av eksamensresultater

11. april

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.