Semesterside for SOSANT2000 - Høst 2008

Merk viktig endring i deltaljert undervisningsplan! Leseuke i uke 40 går ut, og det blir istedet vanlig forelesning med Rune Flikke.

24. sep. 2008 15:08

Seminargruppe 5 er dessverre stengt da det var svært få påmeldte. Studenter som er berørt har fått epost angående dette og med beskjed om ny seminargruppe.

2. sep. 2008 14:35

Pensum 2008 og 2007 er det samme. Kompendium fra 2007 selges på Akademika. Enste mangel er at 2007, del 2 mangler Geertz og Turner, men disse kan lånes på bibloteket. Fordelen med 2007 kompendium, del to er at dette er billigere siden man betaler pr. side.

1. sep. 2008 15:12