Semester page for SOSANT2210 - Spring 2008

Velkommen tilbake!

Skjema for bytte av seminargrupper finner du på SV-infosenter sine nettsider , under "aktuelle lenker". Fristen for å søke om å få bytte gruppe er 25. januar.

Jan. 4, 2008 11:54 AM

Godt nytt år!

Undervisningsplanen er nå tilgjengelig via semestersiden.

Jan. 4, 2008 11:54 AM