Semester page for SOSANT2210 - Spring 2009

Viktig informasjon vedrørende utlevering og innlevering av eksamensoppgaver- og besvarelser i Fronter:

Utlevering og innlevering:

•Eksamensutlevering og -innlevering foregår i Fronter i emnets "F ellesrom 2009-vår", i mappen "Hjemmeeksamen i SOSANT2210 vår 2009".

•Eksamensoppgavene blir tilgjengelige i mappen "Innlevering av hjemmeeksamen i SOSANT2210 vår 2009", og på emnets semesterside, onsdag 29. april kl. 14:00.

•Hjemmeeksamen skal leveres i innleveringsmappen "Innlevering av hjemmeeksamen i SOSANT2210 vår 2009". Innleveringsmappen ligger under "Hjemmeeksamen i SOSANT2210 vår 2009"-mappen. Mappene åpnes automatisk onsdag 29. april kl. 14:00, og stenges for innlevering onsdag 13. mai kl. 12:00.

•I tillegg skal undertegnet erklæringsskjema og en identisk papirutgave av besvarelsen leveres onsdag 13. mai mellom kl 12:00 og 14:00 i ekspedisjon...

Apr. 28, 2009 12:45 PM

Forelesningen som ble avlyst blir tatt igjen mandag 27. april kl 10.15-12.00, i auditorium 7, ES.

Apr. 21, 2009 2:18 PM

Forelesningen som Wenzel Geissler skulle gitt onsdag 15. april er dessverre avlyst. Forelesningen skal tas igjen på et senere tidspunkt. Informasjon om tid og sted kommer senere.

Apr. 14, 2009 3:43 PM