Semester page for SOSANT2210 - Spring 2010

Informasjon om utlevering og innlevering av eksamen i Fronter: Utlevering av eksamensoppgaver og innlevering av besvarelse til hjemmeeksamen i SOSANT2210 foregår i Fronter: i emnets "Fellesrom 2010", i mappen "Hjemmeeksamen SOSANT2210 V-10".

  • Utlevering av eksamensoppgaver: på dagen for utlevering av eksamensoppgavene, blir oppgavene tilgjengelige på emnets semesterside på web og i Fronter-innleveringsmappen "Innlevering av ordinær hjemmeeksamen i SOSANT2210, 18. mai 2010" som er en undermappe til mappen "Hjemmeeksamen SOSANT2210 V-10" i emnets fellesrom.


  • Innlevering av besvarelse til hjemmeeksamen: besvarelsen til hjemmeeksamen skal leveres i Fronter-innleveringsmappen "I nnlevering av ordinær hjemmeeksamen i SOSANT2210, 18. mai 2010" som er undermappe til "Hjemmeeksamen SOSANT2210 V-10" i emnets fellesrom.
  • I tillegg skal ett identisk papireksemplar av besvarelsen, sam...
May 3, 2010 7:34 PM

Viktig informasjon vedr. innlevering av hjemmeeksamen: SOSANT2210 våren 2010!

Hjemmeeksamen i SOSANT2210 våren 2010 skal leveres i Fronter. Kandidatene skal i tillegg levere inn et identisk papireksemplar (for mer informasjon om tid og sted se under ”Eksamen og vurderingsformer”). Mer detaljert informasjon omkring innlevering i Fronter vil bli lagt ut senere på emnets semesterside.

Feb. 2, 2010 10:23 AM