Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSANT2220 - Høst 2003

Ved opptaket til emnet SOSANT2220 er det gått ut tilbud om plass til flere enn den planlagte kapasiteten på emnet.

For at alle som har takket ja til tilbud om plass skal få anledning til å delta på undervisning, har vi sett oss nødt til å dele undervisningen i to grupper.

Det betyr at alle med etternavn mellom A- Lei følger den oppsatte undervisningen, mens studenter med etternavn fra Ler- Aa møter på den nyoppsatte undervisningen.

Den nyoppsatte undervisningen vil foregå på mandager og tirsdager (samme dager som tidligere) fra kl. 14.15-16. i Aud. 4 på Vilhelm Bjerknes hus. Perioden for undervisning er den samme som tidligere: 6.10- 04.11.

Christian Krohn-Hansen underviser på begge partiene.

Fordi undervisningsaktivitetene er lagt opp med integrert gruppearbeid og seminargrupper, er det kun anledning til å delta på ett av partiene. Det er ikke anledning til å...

12. sep. 2003 02:00