Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSANT2220 - Høst 2004

Kompendiet "S. Yangiskao & C.Delaney(eds.) Naturalizing Power. Essays in Feminist Cultural Analysis" er nå på plass i Kopiutsalget på Akademika

18. okt. 2004 02:00

Undervisningsplanen er endret. Se undervisningsplanen for detaljer om dette.

8. okt. 2004 02:00

Forelesning er flyttet til aud. 3, ES f.o.m. 08.10.2004.

8. okt. 2004 02:00