Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

For å avlegge SOSANT2220 kreves det at du har avlagt SOSANT1000 tidligere. Forkunnskapskravet gjelder ikke studenter fra Offentlig admin. og ledelse.

Forelesning

  • Torsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 3 Eilert Sundts hus, A-blokka ( i perioden 15. september til 24. november)

Anne Birgitte Leseth

Publisert 6. juni 2005 15:52 - Sist endret 19. okt. 2005 16:16