Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
15.09.2005Anne Leseth  Aud.3 Eilert Sundts hus.Torsdag 14.15-16  Hvordan kan vi forstå makt og autoritet?   1)Repeter gjerne fra emnet SOSANT1000: for eksempel kapitler i grunnboka Små steder - store spørsmål, kapitlene 10;15.16 og 17 
22.09.2005Anne Leseth  Aud.3, ES. Torsdag 14.15-16  Hvordan kan vi forstå makt og autoritet?   Repeter gjerne fra emnet SOSANT1000: for eksempel kapitler i grunnboka Små steder - store spørsmål, kapitlene 10;15.16 og 17 
29.09.2005Anne Leseth  Aud.3. ES. Torsdag 14.15-16  Forståelsen av makt og undersøkelser av politikk, økonomi og kultur   Les: Velferd uten grenser. Den norske velferdsstaten ved veiskille Innledning og kap.1-4 
06.10.2005Anne Leseth og Halvard Vike  Aud.3. ES Torsdag 14.15-16  Forståelser av makt og undersøkelser av politikk, økonomi og kultur   Les: Velferd uten grenser. Den norske velferdsstaten ved veiskille kap.5-8 
13.10.2005Anne Leseth  Aud.3. ES. Torsdag 14.15-16   Et perspektiv på historie, kultur og politikk. Vi leser en studie av maktforhold i New York City   Les: Black Corona. Race and the politics of place in an Urban Community, kapitlene 1-4 
20.10.2005Anne Leseth  Aud.3. ES. Torsdag 14.15-16  Et perspektiv på historie, kultur og politikk. Vi leser en studie av maktforhold i New York City  Les: Black Corona. Race and the politics of place in an Urban Community, kapitlene 5-9 
27.10.2005Anne Leseth   Aud.3. ES. Torsdag 14.15-16   Forståelse av makt, historie og vold  Les: Det vanskelige voldsbegrepet, kapittel 3 og 5 
03.11.2005Anne Leseth  Aud.3. ES. Torsdag 14.15-16  Forståelse av makt, historie og kropp   Les: Det vanskelige voldsbegrepet, s.131-165 Clothing and difference, innledning og s.95-154 
10.11.2005  LESEUKE     
17.11.2005Anne Leseth  Aud.3. ES. Torsdag 14.15-16   Forståelse av makt og undersøkelse av historie   Les: Clothing and difference, s. 155-245 
24.11.2005Anne Leseth  Aud.3. ES. Torsdag 14.15-16  Drøfting av skriving av hjemmeoppgave 

 

Publisert 19. mai 2005 17:54 - Sist endret 14. sep. 2005 16:10