Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Makt og autoritet

Pensum

@ Bøker kan enten lånes på biblioteket, eller kjøpes hos Akademika/annen bokhandel. De fleste bøkene er også tilgjengelig hos nettbokhandlerne amazon.com og AbeBooks.com.

Bøker

@ Clastres, Pierre: Society Against the State, 1977. New York: Urizen Books. I denne boken er seks kapitler pensum: nemlig kapitlene 1, 2, 3, 4, 10, og 11. (Totalt 121 sider) (Boken, som utkom første gang på fransk i 1974, er oversatt til norsk, og de utvalgte kapitlene kan følgelig også leses på norsk.) .

@ Krohn-Hansen, Christian and Knut G. Nustad (eds.): State Formation: Anthropological Perspectives, 2005. London: Pluto Press. I denne boken er tre kapitler pensum: kapittel 1 (dvs. ”Introduction”, av Krohn-Hansen og Nustad); kapittel 5 (”Negotiated Dictatorship”, av Krohn-Hansen); og kapittel 6 (“The Materiality of State-Effects”, av Penelope Harvey). (Totalt 61 sider).

@ Lazar, Sian: El Alto, Rebel City. Self and Citizenship in Andean Bolivia, 2008. Durham and London: Duke University Press.. Hele boka er pensum (totalt 282 sider).

@ Mintz, Sidney W: Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History, 1985. Harmondsworth: Penguin Books. I denne boken er følgende pensum: ”Introduction” og kapitlene 1, 2, 3, og 4. (Det eneste som ikke er pensum er bokens femte og siste kapittel). (Totalt 202 sider). BOKA ER TIL SALGS I KOPIUTSALGET.

@ Yanagisako, Sylvia og Carol Delaney (eds.): Naturalizing Power. Essays in Feminist Cultural Analysis, 1995. New York−London: Routledge. I denne boken er fire kapitler pensum: Innledningen (dvs. ”Naturalizing Power, av Yanagisako og Delaney); kapittel 5 (”Empowering Nature, or: Some Gleanings in Bee Culture”, av Anna Tsing); kapittel 7 (”Father State, Motherland, and the Birth of Modern Turkey”, av Carol Delaney); og kapittel 9 (”’The Self Made Woman’: Gender and the Success Story in Greek-American Family Histories”, av Phyllis Pease Chock). (Totalt 94 sider).

Online artikler

Abrams, Philip: "Notes on the Difficulty of Studying the State" i Journal of Historical Sociology, 1(1), 1988 [1977]. Sidene 58-89. LAST OPP PDF-FIL.

Ferguson, James and Akhil Gupta: "Spatializing States: Toward an Ethnography of Neo-Liberal Governmentality" i American Ethnologist, 29(4), 2002. Sidene 981-1002.

Goldstein, Daniel M.: "Toward a Critical Anthropology of Security" i Current Anthropology, 51(4), 2010. Sidene 487-499.

Hodžić, Saida: "Unsettling Power: Domestic Violence, Gender Politics, and Struggles over Sovereignty in Ghana" i Ethnos, 74(3), 2009. Sidene 331-360.

Mbembe, Achille: "The Banality of Power and the Aesthetics of Vulgarity in the Postcolony" i Public Culture, 4(2), 1992. Sidene 1-30.

Vedr online artikler

For å få tilgang til online artiklene er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene hjemmefra, må en være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet, hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten.

Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Noen forslag til videre lesning (dette er ikke en del av pensum)

Chari, Sharad, and Katherine Verdery (2009). “Thinking between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography after the Cold War”, Comparative Studies in Society and History, 51(1):6-34.

Kapferer, Bruce (2010). “The Aporia of Power: Crisis and the Emergence of the Corporate State”, Social Analysis, 54 (1):125-151.

Spencer, Jonathan (2010). “The Perils of Engagement: A Space for Anthropology in the Age of Security?”, Current Anthropology, 51 (S2):289-299.

Publisert 5. apr. 2011 10:30 - Sist endret 24. okt. 2016 13:02