Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

5. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen

19. november til 25. november

.

Utlevering av eksamensoppgaver:

i Fronter og på emnets semesterside på web tirsdag 19. november kl. 12:00.

Innlevering av eksamensbesvarelse:

Sted: i Fronter

Frist: mandag 25. november kl. 12:00.

NB: dette er siste frist da innleveringsmappen stenger automatisk kl. 12:00.

I tillegg må to identiske papireksemplarer, og ett erklæringsskjema, leveres:

Tid: mandag 25. november kl. 14:00

Sted: ekspedisjonen, Sosialantropologisk institutt, 6. etg. Eilert Sundts hus (SV-bygget).

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.