Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav høsten 2013

SOSANT 2220 Makt og autoritet

Bøkene/monografiene er å få kjøpt på amazon.com og AbeBooks.com. Akademika har også noen eksemplarer. I tillegg skal de fleste bøker/monografier kunne lånes på biblioteket.

Pensum består i sin helhet av bøker og online artikler.

Pensumbøker

@ Clastres, Pierre: Society Against the State, 1977. New York: Urizen Books. I denne boken er seks kapitler pensum: kapitlene 1, 2, 3, 4, 10, og 11. (Totalt 121 sider) (Boken, som utkom første gang på fransk i 1974, er oversatt til norsk, og de utvalgte kapitlene kan følgelig også leses på norsk.) .

@ Kearney, Michael: Reconceptualizing the Peasantry. Anthropology in a Global Perspective, 1996. Boulder, Colorado: Westview Press. Paperback, 228 sider

@ Krohn-Hansen, Christian and Knut G. Nustad (eds.): State Formation: Anthropological Perspectives, 2005. London: Pluto Press. I denne boken er tre kapitler pensum: kapittel 1 (dvs. ”Introduction”, av Krohn-Hansen og Nustad); kapittel 5 (”Negotiated Dictatorship”, av Krohn-Hansen); og kapittel 6 (“The Materiality of State-Effects”, av Penelope Harvey). (Totalt 61 sider).

@ Lazar, Sian: El Alto, Rebel City. Self and Citizenship in Andean Bolivia, 2008. Durham and London: Duke University Press.. Hele boka er pensum (totalt 282 sider).

@ Yanagisako, Sylvia og Carol Delaney (eds.): Naturalizing Power. Essays in Feminist Cultural Analysis, 1995. New York−London: Routledge. I denne boken er fire kapitler pensum: Innledningen (dvs. ”Naturalizing Power, av Yanagisako og Delaney); kapittel 5 (”Empowering Nature, or: Some Gleanings in Bee Culture”, av Anna Tsing); kapittel 7 (”Father State, Motherland, and the Birth of Modern Turkey”, av Carol Delaney); og kapittel 9 (”’The Self Made Woman’: Gender and the Success Story in Greek-American Family Histories”, av Phyllis Pease Chock). (Totalt 94 sider).

Online artikler

Abrams, Philip: "Notes on the Difficulty of Studying the State" i Journal of Historical Sociology, 1(1), 1988 [1977]. Sidene 58-89. wiley.com

Ferguson, James and Akhil Gupta: "Spatializing States: Toward an Ethnography of Neo-Liberal Governmentality" i American Ethnologist, 29(4), 2002. Sidene 981-1002. wiley.com

Goldstein, Daniel M.: "Toward a Critical Anthropology of Security" i Current Anthropology, 51(4), 2010. Sidene 487-499. jstor.org

Hodžić, Saida: "Unsettling Power: Domestic Violence, Gender Politics, and Struggles over Sovereignty in Ghana" i Ethnos, 74(3), 2009. Sidene 331-360. Taylor & Francis online

Mbembe, Achille: "The Banality of Power and the Aesthetics of Vulgarity in the Postcolony" i Public Culture, 4(2), 1992. Sidene 1-30. dukejournals.org

Vedr online artikler

Dersom man ønsker å laste ned tekstene hjemmefra, må en være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient. Bruk denne lenka: https://vpn2.uio.no/+CSCOE+/logon.html

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet, hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten.

Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.


Noen forslag til videre lesning (dette er ikke en del av pensum)

Chari, Sharad, and Katherine Verdery (2009). “Thinking between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography after the Cold War”, Comparative Studies in Society and History, 51(1):6-34.

Kapferer, Bruce (2010). “The Aporia of Power: Crisis and the Emergence of the Corporate State”, Social Analysis, 54 (1):125-151.

Spencer, Jonathan (2010). “The Perils of Engagement: A Space for Anthropology in the Age of Security?”, Current Anthropology, 51 (S2):289-299.

Publisert 26. apr. 2013 14:51 - Sist endret 13. mai 2013 16:08