Semesterside for SOSANT2410 - Vår 2009

Eksamensoppgaver til hjemmeeksamen i SOSANT2410 vår 2009 blir lagt ut under "Eksamen og vurderingssformer".

Lykke til!

8. mai 2009 17:48

Viktig informasjon vedrørende utlevering og innlevering av eksamensoppgaver- og besvarelser i Fronter:

Utlevering og innlevering:

•Eksamensutlevering og -innlevering foregår i Fronter i emnets "F ellesrom 2009-vår", i mappen "Hjemmeeksamen i SOSANT2410 vår 2009".

•Eksamensoppgavene deles ut etter endt forelesning fredag 08. mai. Eksamensoppgavene blir også tilgjengelige i mappen "I nnlevering av hjemmeeksamen i SOSANT2410 vår 2009", og på emnets semesterside, fredag 08. mai kl. 16:00.

•Hjemmeeksamen skal leveres i innleveringsmappen "Innlevering av hjemmeeksamen i SOSANT2410 vår 2009". Innleveringsmappen ligger under "Hjemmeeksamen i SOSANT2410 vår 2009"-mappen. Mappene åpnes automatisk fredag 08. mai kl 16:00, og stenges for innlevering fredag 22. mai kl. 12:00.

•I tillegg skal undertegnet erklæringsskjema og en identisk papirutgave av besvar...

4. mai 2009 13:08

Viktig informasjon ved. innlevering av hjemmeeksamen!

Hjemmeeksamen i SOSANT2410 vår 2009 skal leveres i Fronter. Kandidatene skal i tillegg levere inn et papireksemplar (for mer informasjon om tid og sted se under overskriften ”Eksamen og vurderingsformer”). Mer detaljert informasjon omkring innlevering i Fronter vil bli lagt ut senere på emnets semesterside.

26. feb. 2009 12:28