Semester page for SOSANT2510 - Autumn 2009

Eksamensoppgavene for høsten 2009 vil være tilgjengelige på emnets semmesterside under ”Examination/form of assessment” fra og med onsdag 2. desember kl 12:00.

Innlevering av eksamensbesvarelser: onsdag 9. desember mellom kl 12:00 og 13:00 i ekspedisjonen, Sosialantropologisk institutt, 6. etasje Eilert Sundts hus

Assignments for the take-home exam will be available on the semester page for autumn 2009 under “Examination/form of assessment” Wednesday 2 of December at 12:00 (midday).

The deadline for handing in the exam paper is Wednesday 9 of December between 12:00 and 13:00 p.m. at the grand office of the Department of Social Anthropology, 6th floor Eilert Sundt´s house.

Nov. 30, 2009 10:04 AM

There has been a change in the teaching plan. The reading week which was scheduled to week 47 has now been moved to week 49, and there will now be teaching in week 47. Please refer to the detailed teaching plan for further information!

Nov. 4, 2009 3:11 PM

Detailed teaching plan is updated / Den detaljerte undervisningsplanen er oppdatert

Oct. 9, 2009 2:21 PM