Beskjeder

Published June 21, 2004 2:00 AM

Eksamensresultater: Sensur 21.06.04

Published May 4, 2004 2:00 AM

Orienteringsmøte For dere som skal fortsette med sosialantropologi høsten 2004, vil det bli avholdt orienteringsmøte den 25.05. kl. 12.15 i aud. 1, ES.

Published May 3, 2004 2:00 AM

Gi oss tilbakemelding- send inn evalueringsskjema! For å kunne gi et best mulig tilbud i framtiden er vi avhengig av at dere som studenter gir tilbakemelding på hvordan dere opplever undervisningen på emnet. Vi ber dere derfor om å avsette 2 minutter for å svare på evalueringsskjemaet som du finner her. Du bruker ditt vanlige UiO brukernavn og passord.

Vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å besvare evalueringsskjemaet slik at besvarelsene i størst mulig grad fremstår som reperesentative for studentene på emnet.

Frist for tilbakemelding er 01.06.

Takk for hjelpen!

Published Apr. 29, 2004 2:00 AM

Seminargruppe 1 torsdag 13.15-15.00, 29.04.04 flyttes til Seminarrom 101 Harriet Holters hus

Published Apr. 19, 2004 2:00 AM

Undervisningen på seminargruppe 1 torsdag 22.april kl 13:15-15:00, flyttes til seminarrom 038 Harriet Holters hus (C-blokka)

Published Apr. 15, 2004 2:00 AM

Classfonterkurs mandag 19.april kl 10.15-11.00 i Auditorium 3 Eilert Sundts hus

Published Mar. 23, 2004 1:00 AM

Undervisning på seminargruppe 5 mandag 26.04. flyttes til fredag 30.04. kl. 08.15. rom 504, ES.

Published Mar. 16, 2004 1:00 AM

På grunn av fagkritisk dag onsdag den 24.03. flyttes forelesningen til fredag 26.03. kl. 10.15-12.00, aud. 1 ES.

Published Feb. 17, 2004 1:00 AM

Flere av seminargruppene er flyttet pga. helligdager. Se Tid og sted for mer informasjon for hver enkelt seminargruppe.

Published Dec. 16, 2003 1:00 AM

Orienteringsmøte for studenter på bachelorprogrammet våren 2004 holdes 7.1. kl. 10.15-12.00 (emner på 1000-nivå) og 12.15-14.00 (emner på 2000-nivå) i aud. 7 ES.