Semester page for SOSANT2530 - Spring 2007

Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver: På websiden for bachelorprogrammet er det nå lagt ut et dokument som gir praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver. Dokumentet omhandler blant annet skriveprosessen, bruk av kilder og litteraturhenvisninger. Se lenken Praktiske råd og retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver under "Eksamen" på websiden for bachelorprogrammet.

May 4, 2007 2:27 PM

The deadline for handing in the exam paper is Thursday May 10th at 14:00 in auditorium 5, Eilert Sundts hus.

Apr. 30, 2007 1:24 PM

The last two seminar meetings will be in week 16 and 17 after Easter. There will be no seminar week 13 (26-30 March) as originally planned.

Mar. 13, 2007 2:40 PM