Semester page for SOSANT2530 - Spring 2009

På grunn av spesielle omstendigheter må sensuren på SOSANT2530 utsettes til mandag 8. juni.

Do to unforeseen circumstances, the exam results will not be published until Monday 8 of June

June 4, 2009 4:44 PM

Eksamensoppgaver SOSANT2530 vår 2009 ligger under “Examination/form of assessment”!/ Assignments for SOSANT2530 take-home exam spring 2009 are now available under “Examination/form of assessment”!

Apr. 28, 2009 2:02 PM

Boka "Whose development" av Crewe og Harrison er nå tilgjengelig i Akademika. / "Whose development" is now available in Akademika.

Mar. 5, 2009 11:46 AM