Teaching - time and place

For å avlegge SOSANT2550 kreves det at du enten 1) har avlagt SOSANT1000 tidligere eller 2) avlegger SOSANT1000 høsten 2005. Karakteren for emnet vil være sperret inntil eksamen i SOSANT1000 er avlagt.

Forelesning

  • Friday 14:15 -16:00, Auditorium 3 Eilert Sundts hus, A-blokka

    Teaching: 9. September - 23. September, 14. October and 11. November - 18. November

Rune Flikke

Published June 6, 2005 3:52 PM - Last modified Nov. 4, 2005 12:23 PM