Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

SOSANT2710: ÆRE

Pensum er på ca. 750 sider. De tre bøkene må kjøpes. Artiklene er trykt i et kompendium som også må kjøp

Bøker som må kjøpes hos Akademika eller andre bokhandlere, eller lånes på biblioteket

@ Stewart, Frank Henderson: Honor, 1994. Chicago: University of Chicago Press. Kap 6-13.

@ Wikan, Unni: For ærens skyld: Fadime til ettertanke , 2003. Oslo:Universitetsforlaget. (250sider) .

@ Møller, Arne Schmidt : Ghazala – et æresdrab i Danmark, 2006. Århus: Siesta. Sidene 1-130.

Artikler i kompendium

Abu-Lughod, Lila: "Honor and the Sentiments of Loss in a Bedouin Society" i American Ethnologist 12, 1985. Sidene 245-61.

Akman, Haci: “Honor, Feuding, and National Fragmentation in Kurdistan” i Tor Aase (red): Tournaments of Power: Honor and Revenge in the Contemporary World , 2002. Aldershot: Ashgate Publisher . Sidene 101-114 (14 sider).

Barth, Fredrik: "Rolledilemmaer og far-sønn dominans i slektsskapssystemer i Midt-Østen" i F. Barth: Manifestasjon og prosess, 1994[1971] . Oslo: Universitetsforlaget. Sidene 66-74.

Chakravarti, Uma: “From fathers to husbands: of love, death and marriage in North India” i Lynn Welchman and Sara Hossein (eds.): ´Honour´ - Crimes, Paradigms, and Violence against Women, 2005. London: Zed books. Sidene 308-331 (24 sider) .

Das, Veena: "National Honour and Practical Kinship: Of Unwanted Women and Children" i V.Das: Critical Events: An Anthropological Perspective on Contemporary India , 1995. New Delhi: Oxford University Press . Sidene 55 - 83 (28 sider).

Ginat, Joseph: "Role of the Mediatori", "Family Honor", "Concluding Remarks" og "Notes" i J.Ginat: Blood Disputes among Bedouin and Rural Arabs in Israel , 1987. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. Sidene 56-60, 129-141 og 146-155, 188-193.

Kertzer, David I: "Gender Ideology and Infant Abandonment in Ninteenth-Century Italy" i Journal of Interdiciplinary History, xxii:i (summer 1991), Sidene 1-25 (26 sider).

Lien, Inger-Lise: "Ære, vold og kulturell endring i Oslo indre by” i Nytt Norsk Tidsskrift 19. årgang, 2002,

Melhuus, Marit: "A House that Lacks a Man, Lacks Respect" i Tor Aase (red): Tournaments of Power: Honor and Revenge in the Contemporary World, 2002. Aldershot: Ashgate Publisher . Sidene 165-187.

Sandmo, Erling: “Hvorfor ikke? Historie som blikk på samtiden” i Kenneth Johansson (red.): Hedersmord: Tusen år av hederskulturer, 2005. Lund : Historiska media. Sidene 7-10 (4 sider).

Sandmo, Erling: “Æreskulturens fall og vekst” i Johannsson (red.): op. cit., 2005. Sidene 207-223 (17 sider).

Wikan, Unni: "Shame and Honour: A Contestable Pair" i Man 19, 1984. Sidene 635-652 (15 sider) .

Aase, Tor: “The Prototypical Blood Feud” i Tor Aase (red): Tournaments of Power: Honor and Revenge in the Contemporary World , 2002 . Aldershot: Ashgate Publisher . Sidene 79-100 (22 sider).

Publisert 24. okt. 2006 11:29 - Sist endret 15. jan. 2007 14:15