Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

SOSANT2710: ÆRE

Pensum finnes i sin helhet som bøker, kompendium og en onlineartikkel. Bøkene kan enten lånes på biblioteket, eller kjøpes hos Akademika, amazon.com og AbeBooks.com. Kompendiet er til salgs i Kopiutsalget. Husk at semesterkort må framvises.

Bøker:

@ Stewart, Frank Henderson: Honor, 1994. Chicago: University of Chicago Press. Paperback 190 sider.

@ Wikan, Unni: Om Ære, 2008. Oslo: Pax forlag. 270 sider.

Artikler i kompendium

Das, Veena: "National Honour and Practical Kinship: Of Unwanted Women and Children" i Veena Das (ed.): Critical Events: An Anthropological Perspective on Contemporary India, 1995. New Delhi: Oxford University Press. Sidene 55 - 83.

Lien, Inger-Lise: "Ære, vold og kulturell endring i Oslo indre by" i Nytt Norsk Tidsskrift 19. årgang, 2002. Sidene 27-41.

Melhuus, Marit: "Hvilken skam uten ære? Eller: finnes den skamløse æren?" i Trygve Wyller (red.): Skam: Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne, 2001. Bergen: Fagbokforlaget. Sidene 141-165.

Wikan, Unni: "Man becomes Woman - Transsexualism in Oman as a Key to Gender Roles" i Man, 12(3), 1977. Sidene 304-319.

Aarnes, Helle: Tyskerjentene: Historiene vi aldri ble fortalt, 2009. Oslo: Gyldendal. Sidene 35-73.

Aase, Thor Halvdan: "Ærens grammatikk" i Fuglerud, Øyvind & Thomas Hylland Eriksen (red.): Grenser for ny kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning, 2007. Sidene 227-249.

Online og fronter

Appiah, Kwame:  Kap 4 "Wars against women", i Appiah, Kwame: The honor code, 2010. New York/London: W.W. Norton & Company. Sidene 137-172. LASTES NED FRA FRONTER

Appiah, Kwame:  Kap 5 "Lessongs and legacies", i Appiah, Kwame: The honor code, 2010. New York/London: W.W. Norton & Company. Sidene 173-204. LAST OPP PDF-FIL

Publisert 2. des. 2013 11:18