Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSANT2760 - Høst 2010

Sensur på hjemmeeksamen i SOSANT2760 ble offentliggjort i StudentWeb 2. november.

8. nov. 2010 10:33

Evalueringsskjema er sendt på e-post til alle. Det er viktig at så mange som mulig svarer. Frist for å svare på skjemaet er 27. oktober.

12. okt. 2010 15:10

Pensumlista: Lenkene til onlineartiklene fungerer nå. Gi beskjed til m.k.stenberg@sai.uio.no hvis du allikevel ikke klarer å laste ned en artikkel.

12. okt. 2010 11:29