Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Emosjoner i et krysskulturelt perspektiv (SOSANT2760)

Monografiene må enten lånes på biblioteket, eller kjøpes hos Akademika/annen bokhandel. Kompendium selges hos Kopiutsalget. Husk at gyldig semesterkort må fremvises.

Bøker

@ Scheper-Hughes, Nancy: Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil, 1992. Berkeley: University of California Press. Sidene 1-30, 128-166 og 340-504.

@ Wikan, Unni: Managing Turbulent Hearts: A Balinese Formula for Living, 1990. Chicago: University of Chicago Press.

Artikler i kompendium

Hollan, Douglas: "Being There: On the Imaginative Aspects of Understanding Others and Being Understood" i Ethos, Vol 36, No 4, 2009 (December 2008). Sidene 475-489. Tilgjengelig online.

Holland, Dorothy C.: "How Cultural Systems Become Desire: A Case Study of American romance" i Roy D´Andrade & Claudia Strauss (eds.): Human Motives and Cultural Models, 1992. Cambridge: Cambridge University Press. Sidene 61-89 .

Huang, Julia C. : "Introduction & Weeping and Musical Corporealit" i Julia Huang (ed.): Charisma and Compassion. Cheng Yen and the Buddist Tzu Chi Movement, 2009. Cambridge, MA: Harvard University Press. Sidene 1-13 og 124-152.

Josephides, Lisette: "Resentment as a Sense of Self" i Kay Milton & Maruska Svasek (eds.): Mixed Emotions: Anthropological Studies of Feeling, 2005. Oxford: Oxford University Press. Sidene 71-90.

Lindholm, Charles: "An Anthropology of Emotion" i Casey, C. & R. Edgerton (eds.): A Companion to Psychological Anthropology - Modernity and Psychocultural Change, 2005. Oxford: Oxford University Press. Sidene 30-47.

Mirdal, Gretty: "Changing Idioms of Shame: Expressions of Disgrace and Dishonour in the Narratives of Turkish Women Living in Denmark" i Culture & Psychology, no 12, 2006. Sidene 395-414. Tilgjengelig online.

Rosaldo, Renato: "Grief and a Headhunter´s Rage" i Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis, 1989. Boston: Beacon Press. Sidene 1-21. Tilgjengelig online.

Shweder, Richard A.: "Menstrual Pollution, Soul Loss, and the Comparative Study of Emotions" i Richard A. Shweder (ed.): Thinking Through Cultures: Expeditions in Cutural Psychology, 1991. Cambridge, MA: Harvard University Press. Sidene 241-265.

Solomon, Robert C. : "Getting Angry: The Jamesian Theory of Emotion in Anthropology" i Richard A. Shweder and Robert A. LeVine (ed.): Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion, 1984. Cambridge: Cambridge University Press. Sidene 238-254.

Talle, Aud: "'But it is mutilation’. Antropologi og vanskelige temaer" i Norsk Antropologisk Tidsskrift, nr. 1-2, 2001. Sidene 25-33. PDF-fil.

VEDR. ONLINE ARTIKLER

For å få tilgang til online artiklene er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt abonnement for sine studenter og ansatte, og tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet, hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten.

Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 10. mai 2010 20:30 - Sist endret 12. okt. 2010 11:23