Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
03.09.2010Unni Wikan  Fredag kl. 10:15-13:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus  Hva er emosjoner og hvordan studere dem krysskulturelt  Les: Lindholm; Wikan, Introduksjon, kap. 1-2 og 7-9 
10.09.2010Unni Wikan  Fredag kl. 10:15-13:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus   Innlevd forståelse: muligheter og begrensninger; om empati, sorg og sinne  Les: Hollan; Rosaldo; Solomon 
17.09.2010Unni Wikan   Fredag kl. 10:15-13:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus   Variasjon og gjenkjennelse: om depresjon, gråt,berøring og helse  Les: Huang; Shweder; Wikan kap. 3-6 og 10-13 
24.09.2010Unni Wikan  Fredag kl. 10:15-13:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus   Makt og avmakt: emosjoner i en fattigdomskontekst  Les: Scheper-Hughes, s. 1-30, 128-166 og 340-400 
01.10.2010Unni Wikan   Fredag kl. 10:15-13:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus   Emosjoners økonomiske og politiske forankring  Les: Scheper-Hughes, s. 400-504 
08.10.2010Unni Wikan   Fredag kl. 10:15-13:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus   Smertegrenser for antropologisk forståelse?  Les: Talle; Josephides 
15.10.2010Unni Wikan   Fredag kl. 10:15-13:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus   Om emosjon og kognisjon; kjærlighet og skam  Les: Holland; Mirdal; Wikan, kap. 14 
Publisert 9. aug. 2010 19:26 - Sist endret 9. aug. 2010 19:43