Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. april

Eksamensordning

Oppgave.

Utlevering av oppgaven: 22. april

Innleveringsfrist: 5. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera

Merknad: Innleveringsfrist: 5. mai kl. 14.00. Inspera åpner for innlevering 22. april.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. okt. 2018 13:50