Trykking av masteroppgaver

Trykt utgave av Masteroppgaven: 3 eksemplarer til instituttet og 5 til studenten.

Som masterkandidat ved UiO har du rett til å få trykket et visst antall eksemplarer av oppgaven på ditt institutts regning. SAI bekoster 8 eksemplarer dersom de trykkes på Reprosentralen. Du beholder selv 5 ex.

Instituttet dekker:

  • Opplag: 8 ex
  • A4-format
  • Fargesider: inntil 5 fargesider
  • Print: Tosidig
  • Forside: Gjennomsiktig plastomslag m/hvitt førsteside ark
  • Innbinding: Limfrest med sort bakside

Eksemplarer utover de 8, eller fargebilder utover de 5, må studenten selv bekoste.

Informasjon om hvordan du bestiller trykking av masteroppgaven

Etter meldeskjema-fristen sender studiekonsulenten ut informasjon om stedkode, tiltakskode og eventuell prosjektkode som skal fylles ut i bestillingsskjemaet.

Trykk av masteroppgaven må bestilles hos Reprosentralen via UiO-kjøp

Reprosentralen foretrekker en trykkeklar PDF. Har du tilleggsønsker, gi beskjed om dette i skjemaet. Om dette og annen informasjon finner du på Reprosentralens hjemmeside.

Reprosentralen holder til i underetasjen av bokhandelen på Blindern. Du må selv sørge for at oppgaven leveres til trykking i tide. Beregn god tid da Reprosentralen ofte har lang trykketid i eksamensperioder. Kontakt gjerne Reprosentralen i forveien: repro@uio.no

Publisert 15. mars 2016 13:45 - Sist endret 15. mars 2016 13:45