Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inngår som et ledd i forberedelsene til feltarbeidet i forbindelse med masteroppgaven. Studentene skal forfatte en prosjektbeskrivelse, et selvstendig arbeid som er basert på den faglige innsikt som er utviklet gjennom bachelorstudiet, samt teori-og metodeundevisningen på mastergraden. Det vil bli lagt vekt på den praktiske oppbyggingen av eget forskningsprosjekt, og den nære forbindelsen mellom teori og metode i forhold til produksjon av data.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • Innsikt i forskningsprosessen
  • Kunnskap om design og operasjonalisering av forskningsprosjekter
  • Anvende og reflektere over sentrale metodiske og teoretiske redskaper for innsamling, produksjon og analyse av ulike typer data

Ferdigheter

  • Planlegge og forfatte et selvstendig forskningsprosjekt som omfatter både valg av tema og problemstilling, metodisk opplegg og en etisk forsvarlig gjennomføring
  • Finne frem til og sette deg inn i relevant faglitteratur
  • Analysere, formidle og presentere innsikt om sosialantropologiske fenomener i skriftlig og muntlig form
  • Vurdere metodiske innfallsvinkler i forhold til egne forskningsmål

Generell kompetanse

  • Respekt for vitenskapelige verdier som etterrettelighet, en undersøkende holdning til kunnskap, og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
  • Etisk bevissthet om problemer som kan oppstå gjennom forskning og bruk av forskningsresultater
  • Du tilegner deg grunnregler for redelighet i forskning og annet faglig arbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det gis en kombinasjon av forelesninger og seminarer i dette emnet. Undervisningen gis på norsk eller engelsk. Deltagelse i seminargruppe er anbefalt.

Eksamen

Alle må levere en liste over selvvalgt pensum som må godkjennes av leder for masterprogrammet. Retningslinjer for selvvalgt pensum legges ut på semestersiden. Liste over selvvalgt pensum skal vise at du er i stand til å finne frem til relevant litteratur som forberedelse før feltarbeid. Listen bør inneholde tekster som representerer litteratur av både teoretisk-metodisk art, tematisk og regionalt for å dekke relevant forberedelse.

For å bestå emnet må studentene få godkjent prosjektbeskrivelsen. Retningslinjer for prosjektbeskrivelsen legges ut på semestersiden. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledninger

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering høsten 2013

Annet

Om feltarbeid i utlandet

Alle studenter som skal på feltarbeid i utlandet må sette seg inn i UiOs råd for sikkerhet i utlandet.

Dere må også sette dere inn i brosjyren Trygg i utlandet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Emnet legges ned. ANTH4020 erstatter emnet på Master in Social Anthropology

Eksamen

Høst 2018

Emnet legges ned. Siste eksamen gis høsten 2018. ANTH4020 erstatter emnet på Master in Social Anthropology

Undervisningsspråk

Norsk