Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSANT4120 - Høst 2009

Svar på søknad om SAI-stipend er sendt i posten.

21. des. 2009 15:01

De som ikke har fått godkjent listen over selvvalgt pensum må gjøre det så fort som mulig. Det er veileder som skal godkjenne den, og det skal gjøres ved for eksempel å sende en e-post med listen.

26. nov. 2009 14:11

Sensur på prosjektbeskrivelsen vil bli tilgjengelig mandag 30. november. De som ikke får godkjent prosjektbeskrivelsen skal ha en samtale med sensor tirsdag 1. desember for å få vite hva som kan forbedres. Den forbedrede prosjektbeskrivelsen skal leveres kl 12.00 onsdag 9. desember.

Søknadene om SAI studiestipend vil bli behandlet etter at sensuren har falt. Instituttet tar sikte på å sende ut svarbrev før jul.

18. nov. 2009 09:50