Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSANT4120 - Høst 2010

Første semester på masterprogrammet i sosialantropologi evalueres

Alle som er tatt opp på masterprogrammet i sosialantropologi høsten 2010 har fått en e-post med invitasjon til et evalueringsskjema om det første semesteret på programmet. Vi oppfordrer alle til å bruke denne muligheten til å å gi sin tilbakemelding om hva de synes om programmet så langt.

10. des. 2010 17:34

Sensuren på SOSANT4120 er nå registrert og tilgjengelig i Studentweb.

9. des. 2010 11:14

Minner om at fristen for å søke om Signe Howells feltarbeidsstipend er 15. desember.

29. nov. 2010 13:40