Beskjeder

Publisert 10. des. 2010 17:34

Første semester på masterprogrammet i sosialantropologi evalueres

Alle som er tatt opp på masterprogrammet i sosialantropologi høsten 2010 har fått en e-post med invitasjon til et evalueringsskjema om det første semesteret på programmet. Vi oppfordrer alle til å bruke denne muligheten til å å gi sin tilbakemelding om hva de synes om programmet så langt.

Publisert 9. des. 2010 11:14

Sensuren på SOSANT4120 er nå registrert og tilgjengelig i Studentweb.

Publisert 29. nov. 2010 13:40

Minner om at fristen for å søke om Signe Howells feltarbeidsstipend er 15. desember.

Publisert 22. nov. 2010 13:25

Sensur på prosjektbeskrivelsen vil bli tilgjengelig i Studentweb innen utgangen av torsdag 9. desember.

De som ikke får bestått på prosjektbeskrivelsen skal ha en samtale med sensor mandag 13. eller på formiddagen tirsdag 14. desember for å få vite hva som kan forbedres. Den forbedrede prosjektbeskrivelsen skal leveres kl 12.00 onsdag 22. desember.

Søknadene om SAI studiestipend vil bli behandlet etter at sensuren har falt. Instituttet tar sikte på å sende ut svarbrev før jul.

Publisert 16. nov. 2010 16:15

Innlevering av prosjektbeskrivelsene skjer mellom 12.00 og 14.00 torsdag 18. november i ekspedisjonen i 6. etasje.

Publisert 10. nov. 2010 14:44

Alle studenter som skal reise på feltarbeid i utlandet må levere dette skjemaet sammen med prosjektbeskrivelsen 18. november. Dere må også sette dere inn i brosjyren Trygg i utlandet

Publisert 8. okt. 2010 15:20

Husk at den selvvalgte pensumlista skal legges ved prosjektbeskrivelsen som et separat dokument.