Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Her følger introduksjonsbok pensum

@ Dysthe, O., Hertzberg, F. og T.L. Hoel (2000): Skrive for å Lære. Skriving i høyere utdanning, Abstrakt forlag AS.

Forøvrig skal studentene legge opp ca. 500 sider selvvalgt pensum. Dette skal leveres inn som vedlegg til prosjektbeskrivelsen.

Publisert 9. apr. 2010 10:13 - Sist endret 8. okt. 2010 15:20