Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSANT4120 - Høst 2012

NB! Alle studenter som skal reise på feltarbeid i utlandet må levere dette skjemaet sammen med prosjektbeskrivelsen 22. november! Og husk at 22. november også er fristen for å søke om SAI-stipend

31. okt. 2012 14:08

Kjære studenter på SOSANT4120,

SOSANT4120 har fått ny foreleser; Jon Henrik Remme. Han kommer til å ha ansvaret for undervisningen resten av semesteret. Tidspunkt på seminarene er det samme, med unntak av seminar 2 som har fått endret tidspunkt i uke 41 og uke 45. Se timeplanen for mer informasjon om tid og sted.

20. sep. 2012 11:48

NB! Nytt undervisningstidspunkt!

På grunn av sykdom så er tidspunktet for forelesningene og dato for undervisningsstart for seminarene blitt endret. Timeplanen er oppdatert (se under "Tid og sted"). Arve Sørum skal undervise på både forelesningene og seminarene.

29. aug. 2012 19:07