Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SOSANT4300 - Høst 2010

Husk at dette emnet går over to semestre. Det betyr at sensuren blir registrert etter at undervisningen er over våren 2011. I Studentweb vil det stå "Trekk fra eksamen" på høsten 2010. Overføringen til Lånekassa vil følgelig ikke skje før etter at sensuren er registrert etter semester to.

1. des. 2010 10:05