Pensum/læringskrav høsten 2015

SOSANT 4300 Skriveseminar

Anbefalt lesning!

@ Lie, Sissel: Fri som foten. Om å skrive fagtekster, 2009 [1995]. Oslo: Gyldendal Akademiske. 154 sider.

@ Nygaard, Lynn: Writing for Scholars: A Practical Guide to Making Sense and Being Heard, 2008. Oslo: Universitetsforlaget. Paperback 195 sider.

Publisert 28. apr. 2015 14:39 - Sist endret 28. apr. 2015 14:40