Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav høsten 2019

Pensum finnes i sin helhet som en bok.

Den obligatoriske boka er å få kjøpt på amazon.co.uk. Akademika har også noen eksemplarer. I tillegg skal de fleste bøker/monografier kunne lånes på biblioteket.

Pensumbok

@ Morten Nielsen and Nigel Rapport (2018): The Composition of Anthropology. How Anthropological Texts Are Written. London: Routledge, 214 pages.

Forslag til annen relevant litteratur

@ Nygaard, Lynn: Writing for Scholars: A Practical Guide to Making Sense and Being Heard, 2008. Oslo: Universitetsforlaget. Paperback 195 sider.

@ Lie, Sissel: Fri som foten. Om å skrive fagtekster, 2009 [1995]. Oslo: Gyldendal Akademiske. 154 sider.

 

Publisert 9. mai 2019 14:35 - Sist endret 9. mai 2019 14:35